DOULA EN PRÁCTICAS

VICKY LAGUÍA LEÓN

Si estàs llegint aquest text és per què tens inquietud sobre la sexualitat femenina, la transformació i/o el suport entre dones. Benvinguda! Soc la Vicky Laguía León, soc filla, mare i educadora. Tres rols ben diferents però amb un element comú: el vincle. Em mou – i em commou- acompanyar a dones a decidir el seu propi camí en la maternitat i criança. Trobada a trobada construirem plegades vincles nous. Acompanyar-te d’una doula és prioritzar-te, dedicar-te temps, converses i respecte cap a tu i les teves decisions. Em pots escriure i ens coneixem

#maternitatsenplural

Si estás leyendo este texto es por qué tienes inquietud sobre la sexualidad femenina, la transformación y/o el apoyo entre mujeres. Bienvenida! Soy la Vicky Laguía León, soy hija, madre y educadora. Tres roles muy diferentes pero con un elemento común: el vínculo. Me mueve – y me conmueve- acompañar a mujeres a decidir su propio camino en la maternidad y crianza. Encuentro a encuentro construiremos juntas vínculos nuevos. Acompañarte de una doula es priorizarte, dedicarte tiempo, conversaciones y respeto hacia tú y tus decisiones. Me puedes escribir y nos conocemos

#maternitatsenplural

 

Especialidad: Doula en embarazo, parto y post parto.

Otras especialidades: Sexualitat alquímica de la dona. ‘art i el feminisme / Sexualidad alquímica de la mujer. ‘Arte y Feminismo’

Promoción: 2023

DATOS DE CONTACTO 

Móvil: 660684760
E-mail: vlaguile@gmail.com

Zona de trabajo: Vallès Oriental, Maresme, La Selva